• 0 Mijn Kazou

  Er werd geen profiel met het opgegeven e-mailadres en/of wachtwoord teruggevonden. Probeer opnieuw of klik op 'Wachtwoord vergeten?'. Opgelet: profielen uit onze vorige website (vakanties t.e.m. paasvakantie 2017) zijn niet meer bruikbaar.


  Loading...
  uitloggen
 • Wij respecteren je privacy.

  Door zich toegang te verschaffen tot deze website verklaart de internetgebruiker dat hij/zij kennis heeft genomen van onderstaande informatie en geeft hij/zij aan Kazou vzw de toelating om de door hem/haar meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

  Gegevensbewaring

  Zolang je de website bezoekt zonder een 'Mijn Kazou'-profiel aan te maken, te boeken of je in te schrijven op het reservelijstsysteem worden je gegevens niet bewaard.

  Als boeker geef je de toelating aan de Christelijke Mutualiteit om de door jou ingevulde gegevens van deze boeking te controleren met de van jou bestaande gegevens bij de Christelijke Mutualiteit en deze mee te delen aan Kazou vzw om de boeking verder te verwerken en de nodige ledenkortingen toe te staan, of om u te contacteren om CM-lid te worden omwille van een ander mutualiteitslidmaatschap.

  Kazou vzw bewaart deze inschrijvingsgegevens, zonder verjaringstermijn, voor een administratieve verwerking: fiscale attesten, subsidierapportage Vlaamse overheid, beheer van facturatie (fiscale wetgeving).

  Medische gegevens

  Kazou vzw bewaart de medische gegevens, die opgevraagd zullen worden aan de deelnemer, slechts één vakantieseizoen (300 dagen). Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de medische opvolging (inclusief diëten en allergieën) van de deelnemer. Na het vakantieseizoen worden deze gegevens gewist en vernietigd.

  Fotogegevens

  Kazou vzw plaatst na elke vakantie foto's op een online fotoalbum (toegankelijk voor deelnemers en vrijwilligers) en gebruikt daarvoor het platform SmugMug. Dit platform is niet gehost in EU maar wel in de VS. Dit wil zeggen dat de fotogegevens tevens bewaard zullen worden op de Amerikaanse servers. SmugMug moet als organisatie eveneens voldoen aan de GDPR-wetgeving voor contractuele samenwerking met EU-diensten.

  Gegevensverwerking

  Kazou vzw doet beroep op derden voor het uitvoeren van zijn opdracht. Gegevens kunnen dus verwerkt en bewaard worden door een derde in opdracht van Kazou vzw. Kazou vzw heeft hierover bindende en sluitende contractuele afspraken gemaakt met deze derden.

  Bovendien heeft Kazou vzw sluitende afspraken met haar centra en activiteitenpartners om de gegevens die zij ontvangen in kader van hun opdracht te wissen na één vakantieseizoen.

  Gegevens opvragen

  Wie informatie over zijn gegevens wenst te bekomen moet hiervoor een schrijven richten naar privacy@kazou.be  Nadien volgt een procedure van onderzoek naar de identiteit van de persoon die de gegevens opvraagt. Van daaruit worden dan de verdere stappen gezet tot het delen van de gegevens met de betrokken persoon.

  Privacy Policy

  Je kan de volledige Kazou Privacy Policy hier nalezen.

   

  We wensen je een aangenaam websitebezoek.

  Het Kazouteam